Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συνημμένα

File Description Date added File size
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ ΜΕ ΑΠΥ_ ΑΔΑ.737Τ4690ΒΞ-ΤΜΡ 07/11/2018 08:56 291 KB