Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Προκύρηξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση του έργου: παροχή υπηρεσιών ενός (1) ΜΑΓΕΙΡΑ.

Το ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ προκυρήσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Ανάθεση του έργου:   παροχή υπηρεσιών ενός  (1) ΜΑΓΕΙΡΑ  (CPV 55322000-3 «Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» (ΚΑΕ 0439),  προϋπ. δαπάνης 13.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% για κάλυψη αναγκών έξι  (6) μηνών για την  παροχή υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων,  επί  210 ωρών μηνιαίως (210 ώρες ανά μήνα / 30 ημέρες = επτά  (7) ώρες / καθημερινά). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στη διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΤΨ94690ΒΞ-1ΡΝ