Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ      ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ :

1.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

2.ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ) ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ