Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Θέμα : Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία

Το Γ.Ν. Ζ.  προκηρύσσει την πλήρωση της παρακάτω επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου

  1. Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄ για το Παθολογικό Τμήμα

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ : 6ΜΠΔ4690ΒΞ-ΙΥΓ }