Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Γενικές πληροφορίες
1. Τ.Ε.Ι. Παθολογικού Τομέα
2. Τ.Ε.Ι. Χειρουργικού Τομέα
Οργανόγραμμα