Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Καλώς Ήλθατε!

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Νοσοκομείου Ζακύνθου σας καλωσορίζουν στο νέο μας ιστότοπο!

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, υπάγεται στην 6η Υγειονομική  Περιφέρεια  και παρέχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη, ισότιμα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση.

Το Νοσοκομείο Ζακύθου βρίσκεται μόλις 3 χλμ. έξω από την πόλη της Ζακύνθου, στην περιοχή Γαϊτάνι, σε ένα σύγχρονο κτίριο μιας και το καλοκαίρι του 2012 έγινε μεταφορά απο το παλαιό νοσοκομείο.

Εξυπηρετεί τόσο τους Ζακυνθινούς όσο και τους επισκέπτες που κατά τους θερινούς μήνες κατακλύζουν το όμορφο νησί της Ζακύνθου.

Στην ευθύνη λειτουργίας του ανήκει και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας το οποίο συστεγάζεται με το Κέντρο Υγείας Κατασταρίου.

Στον ιστότοπο αυτό προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε όλη τη χρηστική πληροφορία τόσο για όσους χρειασθούν τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας καθώς και για το ίδιο το προσωπικό.

Ελπίζουμε ότι ο νέος μας ιστότοπος θα λειτουργήσει ως εργαλείο υποστηρίζοντας τη σωστή ενημέρωση, τόσο του πολίτη-ασθενούς όσο και του προσωπικού του Νοσοκομείου, ώστε με την συνεργασία όλων να πετύχουμε την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού ποιοτικού επιπέδου.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@zante-hospital.gr


Τελευταία Νέα

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (κατηγορίες: Κατεψυγμένα ψάρια, Κατεψυγμένα λαχανικά, Γαλακτοκομικά προϊόντα)

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (κατηγορίες:  Κατεψυγμένα ψάρια , Κατεψυγμένα λαχανικά,  Γαλακτοκομικά προϊόντα), προϋπ. δαπάνης   19.500,00 €  συμπ. ΦΠΑ 13%  με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης . Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΩΘΚΣ4690ΒΞ-ΠΘΖ} … ...

Διαβάστε περισσότερα »


Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Αναλυτή Παραμέτρων Πήξεως

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων  για    Εξετάσεις Αυτόματου Αναλυτή Παραμέτρων Πήξεως  (CPV 38434570-2,   Συσκευές αιματολογικών αναλύσεων) (KAE   1359),  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή  καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων {Πιθανή ποσότητα: 9840  τεστ}   προϋπ. δαπάνης   8.600,00...

Διαβάστε περισσότερα »


Διενέργεια Ηλεκτρ. Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Ενός (1) Φορητού Ακτινοσκοπικού Συστήματος C-Arm, Ορθοπεδικό

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων, για την προμήθεια Ενός (1)  Φορητού Ακτινοσκοπικού Συστήματος C-Arm  Ορθοπεδικό (CPV 33111400-5) «Συσκευές Ακτινοσκόπησης» (KAE  974901Ν). Προϋπ. δαπάνης 85.000,00  € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: ...

Διαβάστε περισσότερα »


Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την ανάθεση του έργου: «Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο».(CPV 60161000-4   «Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων») (ΚΑΕ 0439),Προϋπολ. δαπάνης  27.988,00  €  συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους,  Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει...

Διαβάστε περισσότερα »


Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: "Μεταφορά βιολογικού υλικού"

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την ανάθεση του έργου: «Μεταφορά βιολογικού υλικού»(CPV 60000000-8) «Υπηρεσίες μεταφορών βιολογικού υλικού») (ΚΑΕ 0439), Προϋπολ. δαπάνης  6.180,00 €  συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους,  Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει...

Διαβάστε περισσότερα »


Older Entries »