Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια : ΒΕΛΟΝΩΝ διαφόρων ειδών

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» προκηρύσσει την Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια : ΒΕΛΟΝΩΝ  διαφόρων ειδών    (CPV 33141321-6  «ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ») , (KAE 1311 ) Προϋπολ. δαπάνης  3.058,40 €  συμπ. ΦΠΑ 24%  για κάλυψη αναγκών περίπου   ενός…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ

(Ορθή επανάληψη). Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΦΙΛΜ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης AGFA Drystar 5302 & AGFA Drystar 5503 (CPV  32354100-0)  (KAE 1741). Ανώτατης προϋπ. δαπάνης  50.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας των ειδών : α)ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ και β) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια των ειδών α) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (CPV 33141200-2) ) &  β)ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν.(CPV 33181520-3) Προϋπολ. δαπάνης  2.044,00  € συμπερ. ΦΠΑ,  για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους ,…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού,  χωρίς ανταλλακτικά (CPV 50532000-3) (ΚΑΕ 0887) α)  των συστημάτων ψηφιακής απεικόνισης AGFA του Γ.Ν.Ζ. Και β)…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ του Γ.Ν.Ζ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την ανάθεση του έργου: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ του Γ.Ν.Ζ  (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ) {CPV 71620000-0, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ} (KAE 0439). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 10.000,00  € συμπ. ΦΠΑ 24%,…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ουρολογίας

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια   Αντιδραστηρίων  Ουρολογίας (CPV 33696700-2) (KAE   1359),  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή  καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων. Προϋπ. δαπάνης   9.000,00 € συμπ.…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας των ειδών α. ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ & β. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια των ειδών α. ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ (CPV 33141115-9) &  β. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ (CPV 33198000-4) Προϋπολ. δαπάνης  8.510,00  € συμπερ. ΦΠΑ,  για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους , με…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ   (KAE 1311) (CPV 33141000-0 «Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μ. χρ. και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά») Πιθανής προϋπ. δαπάνης  2.461,86  € συμπ. ΦΠΑ, για κάλυψη…

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ