Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ουρολογίας

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια   Αντιδραστηρίων  Ουρολογίας (CPV 33696700-2) (KAE   1359),  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή  καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων. Προϋπ. δαπάνης   9.000,00 € συμπ. ΦΠΑ…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ του Γ.Ν.Ζ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την ανάθεση του έργου: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ του Γ.Ν.Ζ  (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ) {CPV 71620000-0, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ} (KAE 0439). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 10.000,00  € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης…