Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αναλωσίμων ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Υλικών.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια Αναλωσίμων ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Υλικών (CPV 33170000-2, Αναισθησία και ανάνηψη) (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  34.400,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους , {Πιθανή ποσότητα …

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV  33141126-9) (ΚΑΕ  1311)  Πιθανής προϋπ. δαπάνης  10.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%,  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους , {Πιθανή ποσότητα  14.864  τεμ.}, με κριτήριο κατακύρωσης…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (Διπλών & Τριπλών).

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια «Ασκών αίματος (Διπλών & Τριπλών)»   (CPV 33141613-0, ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ)   (KAE  1311). Προϋπολ. δαπάνη  7.200,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανή ποσότητα   1.800 τεμάχια},  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1)…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, ανάθεσης του έργου επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού, χωρίς ανταλλακτικά

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού,  χωρίς ανταλλακτικά (ετήσια συντήρηση  των συστημάτων ψηφιακής απεικόνισης AGFA του Γ.Ν.Ζ.) Πιθανής δαπάνης 2.790,00 € συμπ.…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για Διανομή των γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών Τροφοδοσίας

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Διανομή των γευμάτων  στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών Τροφοδοσίας  (CPV 55521200-0) (ΚΑΕ 0439) προϋπ. δαπάνης 40.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας  (CPV 90922000-6 «Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων») (ΚΑΕ 0419) για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης 2.500,00 € συμπ. ΦΠΑ…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ  (CPV- 39512100-5, Σεντόνια Κλινοστρωμάτων)  (ΚΑΕ 1139) {Πιθανή ποσότητα  830 τεμ., μέτρα, ζεύγη},  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Πιθανής προϋπολ. δαπάνης  4.444,00  € συμπερ. ΦΠΑ 24%,…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια χειρουργικών μοσχευμάτων (ΠΛΕΓΜΑΤΑ)

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια (χειρουργικών μοσχευμάτων, CPV 33184100-4)  ΠΛΕΓΜΑΤΑ   (KAE 1311) {Πιθανή ποσότητα 80 τεμ.} για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Πιθανής προϋπ. δαπάνης  4.950,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%, με κριτήριο…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ μιας χρήσης»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ  ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ μιας  χρήσης » (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311) για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. {Πιθανή ποσότητα 33500  τεμ.}. Πιθανής προϋπ. δαπάνης   2.850,00 € συμπ.…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ)

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) {ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ}.  Προϋπ. δαπάνης   22.000,00  € συμπ. ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ στα % επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής…