Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για Διανομή των γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών Τροφοδοσίας

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Διανομή των γευμάτων  στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών Τροφοδοσίας  (CPV 55521200-0) (ΚΑΕ 0439) προϋπ. δαπάνης 40.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας  (CPV 90922000-6 «Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων») (ΚΑΕ 0419) για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης 2.500,00 € συμπ. ΦΠΑ…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ  (CPV- 39512100-5, Σεντόνια Κλινοστρωμάτων)  (ΚΑΕ 1139) {Πιθανή ποσότητα  830 τεμ., μέτρα, ζεύγη},  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Πιθανής προϋπολ. δαπάνης  4.444,00  € συμπερ. ΦΠΑ 24%,…