Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αναλωσίμων ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Υλικών.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια Αναλωσίμων ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Υλικών (CPV 33170000-2, Αναισθησία και ανάνηψη) (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  34.400,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους , {Πιθανή ποσότητα …

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV  33141126-9) (ΚΑΕ  1311)  Πιθανής προϋπ. δαπάνης  10.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%,  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους , {Πιθανή ποσότητα  14.864  τεμ.}, με κριτήριο κατακύρωσης…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (Διπλών & Τριπλών).

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια «Ασκών αίματος (Διπλών & Τριπλών)»   (CPV 33141613-0, ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ)   (KAE  1311). Προϋπολ. δαπάνη  7.200,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανή ποσότητα   1.800 τεμάχια},  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1)…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, ανάθεσης του έργου επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού, χωρίς ανταλλακτικά

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού,  χωρίς ανταλλακτικά (ετήσια συντήρηση  των συστημάτων ψηφιακής απεικόνισης AGFA του Γ.Ν.Ζ.) Πιθανής δαπάνης 2.790,00 € συμπ.…