Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Ορθοπεδικών Υλικών Διαφόρων

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια:  Ορθοπεδικών υλικών , Συσκευών καταγμάτων, καρφιά και πλάκες, Ορθοπεδικά μοσχεύματα. Προϋπ. δαπάνης   83.805,32 € προ  ΦΠΑ 13% € , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια :«ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την  διενέργεια 2ης  Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια :«ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ» (CPV  33141110-4), για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  λάβουν…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  (CPV 33141114-2, ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ) (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  6.459,50 € συμπ. ΦΠΑ  {Πιθανή ποσότητα: 58000 μέτρα,   3200 τεμ } για κάλυψη αναγκών…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια α. Αναλώσιμων (ιμάντες) κλιματιστικών μονάδων και ανεμιστήρων απαγωγής

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια α. Αναλώσιμων (ιμάντες) κλιματιστικών μονάδων και ανεμιστήρων απαγωγής  (CPV  42512500-3 «Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων») (KAE 1439) προϋπολ. δαπάνης  1.696,18 €  συμπ. ΦΠΑ 24%,  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΧΑΡΤΙΩΝ (CPV 30197641-1,  Θερμογραφικό χαρτί) (KAE1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  8.250,00  € συμπ. ΦΠΑ  24%,  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους  {Πιθανή ποσότητα 1750 τεμ.}, με κριτήριο…