Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  (CPV 33141114-2, ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ) (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  6.459,50 € συμπ. ΦΠΑ  {Πιθανή ποσότητα: 58000 μέτρα,   3200 τεμ } για κάλυψη αναγκών…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια α. Αναλώσιμων (ιμάντες) κλιματιστικών μονάδων και ανεμιστήρων απαγωγής

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια α. Αναλώσιμων (ιμάντες) κλιματιστικών μονάδων και ανεμιστήρων απαγωγής  (CPV  42512500-3 «Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων») (KAE 1439) προϋπολ. δαπάνης  1.696,18 €  συμπ. ΦΠΑ 24%,  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΧΑΡΤΙΩΝ (CPV 30197641-1,  Θερμογραφικό χαρτί) (KAE1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  8.250,00  € συμπ. ΦΠΑ  24%,  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους  {Πιθανή ποσότητα 1750 τεμ.}, με κριτήριο…