Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδών ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδών ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ  (CPV 15811100-7,  Ψωμί)      (KAE 1511)  Προϋπ. δαπάνης  11.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%,  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, {Πιθανή ποσότητα: 5.550  κιλά, 3.500 τεμ.}…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού» (CPV 50421000-2) (ΚΑΕ 0887) (Ετήσια προληπτική συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά  των μηχανημάτων Μ.Τ.Ν. HOSPAL τύπου INTEGRA του Νοσοκομείου) ,…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (KAE 1311) (CPV 33141000-0 «Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μ. χρ. και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά») Πιθανής προϋπ. δαπάνης  25.570,00 € συμπ. ΦΠΑ, για κάλυψη αναγκών…