Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Ετήσια συντήρηση Α) των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και Β) του πετρελαιοκίνητου πυροσβεστικού συγκροτήματος

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Ετήσια συντήρηση Α) των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών DOOSAN P180LE 500KVA  και Β) του πετρελαιοκίνητου πυροσβεστικού συγκροτήματος  VM703 LTF30.  (CPV  50532300-6, Υπηρεσίες Επισκευής Και Συντήρησης Γεννητριών…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Παροχή υπηρεσιών επισκευής με ανταλλακτικά φορητού ακτινολογικού μηχανήματος SIEMENS POLΥMOBIL PLUS

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   Α) Παροχή υπηρεσιών επισκευής φορητού ακτινολογικού μηχανήματος SIEMENS POLΥMOBIL PLUS  (CPV 50421200-4)    (KAE 0887) Πιθανής  δαπάνης  1.736,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, Β) Παροχή  ανταλλακτικών του παραπάνω μηχανήματος (CPV 34913000-0)…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής με ανταλλακτικά, επτά (7) χειρουργικών τραπεζών

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   Α) Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής με ανταλλακτικά,  επτά  (7) χειρουργικών τραπεζών (CPV 50420000-5) (KAE 0887) Πιθανής  δαπάνης  6.286,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, Β) Παροχή  ανταλλακτικών επισκευής των χειρουργικών…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ  ΑΝΑΛΥΤΩΝ   (KAE 1359) {CPV : 24327000-2,  33124131-2,  33696100-6,  33698100-0} Προϋπ. δαπάνης   49.715,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου   ενός (1) έτους  {Πιθανή ποσότητα:…