Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 29-06-2020 ΕΩΣ 10-07-2020

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 22-06-2020 ΕΩΣ 26-06-2020

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού,  για την προμήθεια  ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,  προϋπ. δαπάνης   3.130,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΨΦΠ34690ΒΞ-ΕΒΧ} …

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού,  για την προμήθεια  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, προϋπ. δαπάνης   22.400,00 € συμπ. ΦΠΑ 13% , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΩΞΗΗ4690ΒΞ-14Δ } …

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 15-06-2020 ΕΩΣ 19-06-2020

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» είδη ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» είδη ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (KAE 1511) {CPV 15119000-5 Διάφορα κρέατα,  15112130-6 Κοτόπουλα}  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Ανώτατη δαπάνη 47.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης…

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 09-06-2020 ΕΩΣ 12-06-2020

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν. (ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ  ΣΕΤ  ΥΛΙΚΩΝ  ΕΝΑΡΞΗΣ – ΛΗΞΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ) για κάλυψη αναγκών περίπου   ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης 23.500,00 € συμπερ. Φ.Π.Α. 6%  και  13 %,…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, ανάθεσης του έργου ετήσια συντήρηση των τριών (3) ανελκυστήρων του Γ.Ν.Ζ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου Α) Τακτική Κατά Νόμο ετήσια Συντήρηση και Επισκευές χωρίς ανταλλακτικά των τριών (3) ανελκυστήρων  του Γ.Ν.Ζ.  και Β) για κάθε ανελκυστήρα: α) ετήσιο έλεγχο  β) Ενημέρωση…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ διαφόρων

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ  διαφόρων (αναισθησίας, απλές,  αιμοκάθαρσης)  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.  Προϋπ. δαπάνης  10.050,00 € συμπ. ΦΠΑ 13% και 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για…