Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 02-11-2020 ΕΩΣ 08-11-2020

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ διαφόρων

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ  διαφόρων (CPV 33141321-6, 33141320-9)  (ΚΑΕ 1311) για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης   2.445,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Πιθανή  ποσότητα : 196.960 τεμ, με…

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 26-10-2020 ΕΩΣ 1-11-2020

Πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Τεχνικών Προδιαγραφών , για την προμήθεια : «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ», με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών (Α1..ρουτίνας – Α2.. εφημερίας – εφεδρικός) καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εξετάσεων ».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την  διενέργεια 2ηs Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια :  «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» (CPV 33696500-0, Αντιδραστήρια Εργαστηρίων) (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Τροφίμων (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την   προμήθεια  Τροφίμων (KAE 1511)   ΕΙΔΗ   ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV  15000000-8, Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα) (CPV 15411110-6, Ελαιόλαδο).  Προϋπ.  δαπάνης 25.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%, για κάλυψη αναγκών…

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 19-10-2020 ΕΩΣ 25-10-2020

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων, για την ανάθεση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» (CPV 90911200-8) (KAE 0439).  Προϋπ. δαπάνης   144.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου δώδεκα (12) μηνών.…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (CPV 33140000-3 «ιατρικά αναλώσιμα») (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  15.731,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανή ποσότητα: 90.094 τεμ.},  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1)…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ουρολογίας, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή και των αναλωσίμων.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια Αντιδραστηρίων  Ουρολογίας (33696700-2) (KAE 1359),  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή  καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων. Πιθανής προϋπ.  δαπάνης 8.990,00 € συμπ.…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγειονομικών Αναλωσίμων Υλικών, για κάλυψη αναγκών της ΜΕΘ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια Υγειονομικών Αναλωσίμων Υλικών {Γ. ΥΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ –  Δ. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΓΑΖΕΣ, ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ}, για κάλυψη αναγκών της ΜΕΘ, για ένα  (1) περίπου έτος. {Πιθανή ποσότητα: 1.680τεμ.}. Προϋπ.…