Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Ενίσχυση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ « ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5070518  

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 16-11-2020 ΕΩΣ 22-11-2020