Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ (CPV 33141420-0 «Χειρουργικά Γάντια») (KAE 1311). Ανώτατης προϋπ. δαπάνης  57.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%, {πιθανή ποσότητα:  25.200 ζεύγη,  816.200 τεμ.}, για κάλυψη αναγκών περίπου …