Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ)

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) (ΚΑΕ 1511) {ΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV 03221000-6 & ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ CPV  03222000-3}. Πιθανής προϋπ. δαπάνης 22.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους,…