Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 18-01-2021 ΕΩΣ 24-01-2021

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 18-01-2021 ΕΩΣ 24-01-2021

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ασκών αίματος (Διπλών & Τριπλών)»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την  προμήθεια «Ασκών αίματος (Διπλών & Τριπλών)»   (CPV 33141613-0, ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ)   (KAE  1311).   Προϋπολ. δαπάνη  7.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. {Πιθανή ποσότητα  2.000 τεμάχια}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1)…