Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 22-02-2021 ΕΩΣ 28-02-2021

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια τριών (3) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια τριών (3) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ με υψηλή ένρινη ροη (HIGH FLOW oxygen therapy)(CPV 33157000-5 «Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής») (ΚΑΕ 9749). Πιθανής προϋπολ. δαπάνης 13.640,00 € συμπερ. ΦΠΑ…

ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 01-02-2021 ΕΩΣ 15-02-2021