Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 01-03-2021 ΕΩΣ 07-03-2021

ΟΔΗΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ – BRIEF GUIDE-DIGITAL BIRTH REGISTRATION

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 22-02-2021 ΕΩΣ 28-02-2021

ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 01-02-2021 ΕΩΣ 15-02-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΤΟΥ ΓΝΖ

ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 16-01-2021 ΕΩΣ 31-01-2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 01-02-2021 ΕΩΣ 07-02-2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 25-01-2021 ΕΩΣ 31-01-2021

ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 01-01-2021 ΕΩΣ 15-01-2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 18-01-2021 ΕΩΣ 24-01-2021

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 18-01-2021 ΕΩΣ 24-01-2021