Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διοίκηση

Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο (παρ. 7, άρθρο 7 του ν. 3329/2005, όπως ισχύει).
  • Ο Διοικητής.
Διοικητής

Διοικητικό Συμβούλιο
Επιστημονικό Συμβούλιο
Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο