Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Δύναμη Κλινών

Η συνολική δύναμη του νοσοκομείου ορίζεται σε εκατόν εξήντα (160) οργανικές κλίνες.

Παθολογικός Τομέας

 

Χειρουργικός Τομέας

 

Μονάδα Τεχνικού Νεφρού
Τομέας Ψυχικής Υγείας
 
Διατομεακά Τμήματα

Σύνολο Ανεπτυγμένων Κλινών: 105 κλίνες