Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 6/ 2016 Ηλεκτρ. ΔΑΔ , κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει Ηλεκτρ. ΔΑΔ κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,  για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV  33696500-0) (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών (Βιοχημικών: ρουτίνας, εφημερίας-εφεδρικός, επειγόντων περιστατικών,  μέτρησης γλυκοζυλιωμένης  αιμοσφαιρίνης & Αυτόματου Ανοσοχημικού / Ορμονολογικού Αναλυτή)  καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ: ΩΥΕ74690ΒΞ-ΡΓ0