Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.Μ.Δ. για την Προμήθεια ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την  1. Προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος  2. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής 3. Προμήθεια αναλωσίμων (εκτός χαρτιού) και ανταλλακτικών. Για  χρονικό διάστημα (5) ετών. Ανώτατης προϋπ. δαπάνης 6.500,00  € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη τιμή. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: 667Α4690ΒΞ-ΙΕ7}