Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΜΔ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,  για την προμήθεια «Ουροσυλλέκτες (Σάκοι για ούρα – CPV  33141420-0 ) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 2.519,12 €  προ ΦΠΑ ή 3.123,71 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή