Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΜΔ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ

 

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,  για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ  (CPV  33194000-6) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 18.376,82 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

Συνημμένα

FileDescriptionDate addedFile size
ΤΕΥΔ ΠΜΔ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ-ΕΓΧΥΣΗΣ25/09/2017 12:52 189 KB
ΠΜΔ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ-ΕΓΧΥΣΗΣ (ΑΔΑΜ)25/09/2017 12:52 452 KB