Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΜΔ για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,  για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ + ΒΕΝΖΙΝΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗ} (ΚΑΕ 1611) προϋπ. δαπάνης 45.000,00   € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ στα %

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ…  7ΘΗ54690ΒΞ-422