Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΜΔ για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ}

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,  για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) &  ΒΕΝΖΙΝΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ (CPV 09132100-4)(ΚΑΕ 1611)» προϋπ. δαπάνης   36.290,32 € προ ΦΠΑ ή 45.000,00  € συμπ. ΦΠΑ 24%.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:  7ΧΑΞ4690ΒΞ-ΙΛΓ