Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΜΔ για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου Ιατρικής χρήσης και υπηρεσίες αποθήκευσης του (μεταφορά, διαχείριση, παράδοση)

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει Π.Μ.Δ.,  για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση (CPV 24111900-4) (ΚΑΕ 1614) προϋπ δαπάνης 73.497,42 € συμπ. ΦΠΑ 24 %, και  για την  παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης του (μεταφορά, διαχείριση, παράδοση) (CPV 63121110-7) (ΚΑΕ 0439) προϋπ δαπάνης 17.050,00   € συμπ. ΦΠΑ 24 %. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   6ΔΛΠ4690ΒΞ-Η68 }