Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διακήρυξη ΠΜΔ προμήθειας ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) & ΒΕΝΖΙΝΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV 09132100-4)} , προϋπ. δαπάνης 45.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,

Με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης τοις  %

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ … 7ΘΣΓ4690ΒΞ-ΟΝΟ