Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων»

 

ΤΟ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την

ανάθεση του έργου  «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων»

(CPV 45259000-7)  (KAE 0439)  για κάλυψη αναγκών τριών (3) μηνών.

Ανώτατης προϋπ. δαπάνης  16.583,33 € ανά μήνα  πλέον ΦΠΑ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ : ΩΗΩΦ4690ΒΞ-ΕΔΩ