Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ,  για την προμήθεια ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΦΙΛΜ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης AGFA Drystar 5302 και AGFA Drystar 5503 (CPV  32354100-0)  (KAE 1741). Προϋπολ. δαπάνης 44.968,60  € συμπ. ΦΠΑ 24%. Με κριτήριο κατακύρωσης την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  621Χ4690ΒΞ-2Ε4 }