Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (KAE 1511) Ειδών ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

ΤΟ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την διενέργεια Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης προμηθευτών  για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ  (KAE 1511Ειδών  ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (CPV: 15811100-7) ΑΝΩΤΑΤΗΣ  ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡ.  ΦΠΑ 6.966,36  €

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την διαύγεια στη τοποθεσία: https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω1224690ΒΞ-ΩΦΞ