Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Αιματολογικών τεστ

ΤΟ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό (ΠΠΥΥ 2014)

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή   για την προμήθεια:

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Αιματολογικών τεστ (CPV 33696200-7) (ΚΑΕ 1359),

με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών (αυτόματο αναλυτή: α) αιματολογικό, β) ανοσολογικό Αιμοδοσίας, γ) Παραμέτρων πήξεως)  καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων.  Προϋπ. δαπάνης 68,272.38  €  συμπ. ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ: ΩΑ4Φ4690ΒΞ-ΨΩΨ