Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Ουρολογίας

ΤΟ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό (ΠΠΥΥ 2014)

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή   για την προμήθεια:

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Ουρολογίας (CPV 33696700-2) (ΚΑΕ 1359),  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών  {για αυτόματο σύστημα  γενικής εξέτασης ουρών} καθώς και των   αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων.

Προϋπ. δαπάνης 2,675.25  €  συμπ. ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ: 6ΑΦΥ4690ΒΞ-7Λ5