Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό (ΠΠΥΥ 2014)

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή   για την προμήθεια:

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  (ΚΑΕ 1313) (CPV 33141700-7)

(Διάφορα υλικά για έκτακτα ορθοπεδικά χειρουργεία).  Προϋπ. δαπάνης  58,978.50 €  συμπ. ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Η χρονική ισχύς της σύμβασης που θα υπογραφεί  ορίζεται  έως την ολοκλήρωση του ενιαίου διαγωνισμού με φορέα διενέργειας το Γ.Ν. Πατρών  ή  έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού από την εκτέλεση του ΠΠΥΥ 2015 και όχι αργότερα των  δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ: 6Δ9Σ4690ΒΞ-ΛΧΞ