Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,   για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (KAE 1611) για τις ανάγκες  του  Νοσοκομείου, Ως εξης:

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) Πιθανή ποσότητα 42.500   λίτρα, προϋπολ. δαπάνης (36.129,03 € προ ΦΠΑ) 44.800,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,

ΒΕΝΖΙΝΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  (CPV   09132100-4) Πιθανή ποσότητα 140   λίτρα, προϋπολ. δαπάνης (161,29 € προ ΦΠΑ) 200,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,

Η Δαπάνη θα βαρύνει  τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτεε τη διαυγεια στην τοποθεσία: https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΘΜ14690ΒΞ-ΨΕ0