Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Το ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,   για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (KAE 1611) για τις ανάγκες  του  Νοσοκομείου, ως εξής:

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) Πιθανή ποσότητα 42.500 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης (36.129,03 € προ ΦΠΑ) 44.800,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,

ΒΕΝΖΙΝΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV 09132100-4) Πιθανή ποσότητα 140 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης (161,29 € προ ΦΠΑ) 200,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%

Η Δαπάνη θα βαρύνει  τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. Με κριτήριο κατακύρωσης το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ στα % που θα υπολογίζεται στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά ημερήσια μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ : https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΓΝΜ4690ΒΞ-ΛΙΞ