Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (CPV 30121100-4) (KAE 9749)

Στη Διαυγεια με ΑΔΑ:  «75Ψ24690ΒΞ-ΞΘΧ» εχει αναρτηθεί: «Πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση  ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ για την οριστικοποίηση των Τεχνικών  Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  (CPV 30121100-4) (KAE 9749)»