Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση για αντιδραστήρια ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ

Πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση  για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών

για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (CPV  33696200-7) (ΚΑΕ 1359)με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών (αυτόματο αναλυτή: α) αιματολογικό, β) ανοσολογικό Αιμοδοσίας, γ) Παραμέτρων πήξεως)  καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ: 75Ψ54690ΒΞ-Β3Υ