Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση για αντιδραστήρια εργαστηρίων

Πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση  για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών

για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  εργαστηρίων (CPV  33696500-0) (ΚΑΕ 1359)

με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών (Βιοχημικών: ρουτίνας, εφημερίας-εφεδρικός, επειγόντων περιστατικών,  μέτρησης γλυκοζυλιωμένης  αιμοσφαιρίνης & Αυτόματου Ανοσοχημικού / Ορμονολογικού Αναλυτή) καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ: ΩΘΓ64690ΒΞ-Ω89