Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση για αντιδραστήρια Συσκευών Αναλύσεων

Πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση  για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών

για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Συσκευών Αναλύσεων (CPV 38432000-2) (ΚΑΕ 1359),  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών  {α) Αέριων Αίματος, β)  Μέτρησης  Καρδιακών Ενζύμων}  καθώς και των  αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ: ΩΘΓΞ4690ΒΞ-ΧΛΣ