Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση για αντιδραστήρια Ουρολογίας

Πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση  για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών

για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Ουρολογίας (CPV 33696700-2) (ΚΑΕ 1359) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών  {για αυτόματο σύστημα  γενικής εξέτασης ουρών} καθώς και των   αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ: 7ΙΠΨ4690ΒΞ-ΕΙ3