Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για το Πρόγραμμα Ποιότητας Των Ορολογικών Εξετάσεων

Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση  για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του Προγράμματος Ποιότητας Των Ορολογικών Εξετάσεων (του τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου), (Εσωτερικού- εξωτερικού ποιοτικού  ελέγχου) (CPV 33695000-8 «Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα ») (KAE 1359)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ: Ω6ΕΝ4690ΒΞ-Ψ1Τ