Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ (CPV 33141320-9) προϋπ. δαπάνης 408,36 € συμπ. ΦΠΑ 24%  και  ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (CPV 33141321-6) (ΚΑΕ 1311 ) προϋπ. δαπάνης 1.345,42 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

Συνημμένα

FileDescriptionDate addedFile size
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΒΕΛΟΝΕΣ 02-10-2017 (ΑΔΑΜ)02/10/2017 10:21 150 KB