Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ   «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (CPV  33140000-3) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 2.926,45 € συμπ. ΦΠΑ, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

Συνημμένα

FileDescriptionDate addedFile size
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 28-9-2017 (ΑΔΑΜ)28/09/2017 14:26 151 KB