Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Μετάθεση της ημερομηνίας ,Διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού , για την προμήθεια «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά» ,για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου, ενημερώνει  για την  μετάθεση της ημερομηνίας ,  διενέργειας  Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια : «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά»  συγκεκριμένα των: GE τύπος Proteus XR/a (οριζόντια ακτινολογική…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ασκών αίματος (Διπλών & Τριπλών)»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την  προμήθεια «Ασκών αίματος (Διπλών & Τριπλών)»   (CPV 33141613-0, ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ)   (KAE  1311).   Προϋπολ. δαπάνη  7.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. {Πιθανή ποσότητα  2.000 τεμάχια}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1)…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ)

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) (ΚΑΕ 1511) {ΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV 03221000-6 & ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ CPV  03222000-3}. Πιθανής προϋπ. δαπάνης 22.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους,…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, Ανάθεσης του έργου: Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού Εξοπλισμού και προμήθεια Ανταλλακτικών

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών  ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού Εξοπλισμού καθώς και  την προμήθεια των απαιτούμενων Ανταλλακτικών  (CPV 50323000-5, 30237000-9) (KAE  0419, 1439). Πιθανής προϋπ.…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (KAE 1311) (CPV 33141000-0 «Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μ. χρ. και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά») Πιθανής προϋπ. δαπάνης   5.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Κατεψυγμένα ψάρια CPV 15221000-3, Κατεψυγμένα λαχανικά CPV 15331170-9, Γαλακτοκομικά προϊόντα CPV 15500000-3) {ΚΑΕ 1511} προϋπολ. δαπάνη 19.500,00€ συμπερ. ΦΠΑ 13% για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους.…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 (CPV  38951000-6) (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (φορητό αυτοματοποιημένο σύστημα μοριακής διάγνωσης PCR για την ανίχνευση του SARS-CoV-2)καθώς και …

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού , για την προμήθεια «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά» ,για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια : «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά»  συγκεκριμένα των: GE τύπος Proteus XR/a (οριζόντια ακτινολογική τράπεζα και ορθοστάτης) Τηλεχειριζόμενο…

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού,  για την   προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» (CPV 33696500-0) «Αντιδραστήρια Εργαστηρίων» (KAE 1359) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών (Α1..ρουτίνας – Α2.. εφημερίας – εφεδρικός) καθώς και των αναλωσίμων που…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» (CPV 90911200-8)  (KAE 0439), (καθαριότητα των εσωτερικών χώρων, τουλάχιστον 5.408 τ. μ./ ημέρα), προϋπολ. δαπάνης  45.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών…