Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για Διανομή των γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών Τροφοδοσίας

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Διανομή των γευμάτων  στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών Τροφοδοσίας  (CPV 55521200-0) (ΚΑΕ 0439) προϋπ. δαπάνης 40.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας  (CPV 90922000-6 «Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων») (ΚΑΕ 0419) για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης 2.500,00 € συμπ. ΦΠΑ…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ  (CPV- 39512100-5, Σεντόνια Κλινοστρωμάτων)  (ΚΑΕ 1139) {Πιθανή ποσότητα  830 τεμ., μέτρα, ζεύγη},  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Πιθανής προϋπολ. δαπάνης  4.444,00  € συμπερ. ΦΠΑ 24%,…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια χειρουργικών μοσχευμάτων (ΠΛΕΓΜΑΤΑ)

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια (χειρουργικών μοσχευμάτων, CPV 33184100-4)  ΠΛΕΓΜΑΤΑ   (KAE 1311) {Πιθανή ποσότητα 80 τεμ.} για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Πιθανής προϋπ. δαπάνης  4.950,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%, με κριτήριο…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ μιας χρήσης»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ  ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ μιας  χρήσης » (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311) για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. {Πιθανή ποσότητα 33500  τεμ.}. Πιθανής προϋπ. δαπάνης   2.850,00 € συμπ.…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ)

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) {ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ}.  Προϋπ. δαπάνης   22.000,00  € συμπ. ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ στα % επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Ανοσοχημικών / Ορμονολογικών Εξετάσεων

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Ανοσοχημικών / Ορμονολογικών Εξετάσεων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αυτόματου Ανοσοχημικού / Ορμονολογικού Αναλυτή} καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου & παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης του Οξυγόνου.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση καθώς και την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης (μεταφορά και διαχείριση του Οξυγόνου, σε εγκατεστημένη δεξαμενή στον χώρο του Νοσοκομείου, ιδιοκτησίας της εταιρείας που θα…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ »

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια  : «Αντιδραστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων (CPV  33696500-0, Αντιδραστήρια  Εργαστηρίων) (ΚΑΕ 1359),με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών (Α1..ρουτίνας – Α2..εφημερίας – εφεδρικός)καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των…

Διενέργεια Ηλεκτρ. Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, ανάθεσης του έργου: «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου». Προϋπ. δαπάνης   201.000,00  € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του υπό…