Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την « Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν (1) ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: « Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν  (1)  ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ »  (CPV 71317210-8, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (ΚΑΕ 0419)  ο οποίος…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Αιμοδοσίας

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια   Αντιδραστηρίων  για Εξετάσεις Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Αιμοδοσίας(CPV  38434580-5) (KAE   1359),  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή  καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων. Προϋπ. δαπάνης  …

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Η/Υ και Περιφερειακού Εξοπλισμού καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων Ανταλλακτικών»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια   Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών  ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού Εξοπλισμού καθώς και  την προμήθεια των απαιτούμενων Ανταλλακτικών.{CPV 30237000-9,«Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών»(KAE 1439) & CPV 50323000-5…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ουρολογίας

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια   Αντιδραστηρίων  Ουρολογίας (CPV 33696700-2) (KAE   1359),  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή  καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων. Προϋπ. δαπάνης   9.000,00 € συμπ. ΦΠΑ…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ του Γ.Ν.Ζ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την ανάθεση του έργου: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ του Γ.Ν.Ζ  (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ) {CPV 71620000-0, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ} (KAE 0439). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 10.000,00  € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) ακτινοσκοπικού μηχανήματος

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια Ενός (1)  ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM για Ορθοπεδική χρήση, (CPV  33111400-5)   (KAE  9749), για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ.…

Διενέργεια ΗΛΕΚΤΡ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ»  (CPV  90911200-8)  (KAE 0439). Ανώτατης προϋπ. δαπάνης  144.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1)…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια : ΒΕΛΟΝΩΝ διαφόρων ειδών

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» προκηρύσσει την Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια : ΒΕΛΟΝΩΝ  διαφόρων ειδών    (CPV 33141321-6  «ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ») , (KAE 1311 ) Προϋπολ. δαπάνης  3.058,40 €  συμπ. ΦΠΑ 24%  για κάλυψη αναγκών περίπου   ενός…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ

(Ορθή επανάληψη). Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΦΙΛΜ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης AGFA Drystar 5302 & AGFA Drystar 5503 (CPV  32354100-0)  (KAE 1741). Ανώτατης προϋπ. δαπάνης  50.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας των ειδών : α)ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ και β) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια των ειδών α) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (CPV 33141200-2) ) &  β)ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν.(CPV 33181520-3) Προϋπολ. δαπάνης  2.044,00  € συμπερ. ΦΠΑ,  για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους ,…